Od której daty następuje zmiana (podwyższenie) wysokości świadczenia z FA, od 1 grudnia czy od 25 listopada? - OpenLEX

Od której daty następuje zmiana (podwyższenie) wysokości świadczenia z FA, od 1 grudnia czy od 25 listopada?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundusz Alimentacyjny.

1. Dnia 07.12.2022 r. Pani złożyła nam wniosek o zmianę kwoty świadczeń z FA na dzieci, w załączeniu przedstawiła postanowienie Sądu o zwiększonej kwocie alimentów.

2. Dnia 21.12.2022 r. wszczęliśmy z urzędu postępowanie w sprawie zmiany decyzji.

3. 05.01.2022 r. zawiadomiliśmy wierzycielkę o przedłużeniu terminu załatwiania sprawy.

4. Następnie wystąpiliśmy z wnioskiem do Sądu z prośbą o udzielenie odpowiedzi, od kiedy następuje podwyższenie alimentów i czy postanowienie jest prawomocne.

5. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że postanowienie jest tymczasowe, ale prawomocne.

6. Dnia 20.01.2022 r. Wnioskodawczyni dostarczyła nam wyrok Sądu oraz zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji z podwyższoną kwotą alimentów.

7. Z wyroku Sądu wynika, że alimenty podwyższone od 25.11.20221.

8. Dnia 21.01.2022 r. wydaliśmy decyzję w sprawie podwyższenia kwoty, ale od 01 grudnia 2021 r.

1. Czy powinniśmy wypłacić od grudnia, czy też różnicę z tych 5 dni listopada?

2. Czy na decyzji powinno być od 1 grudnia czy od 25 listopada?

3. Czy postępowanie było poprawnie przeprowadzone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX