Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r.

PYTANIE

W komentarzu: M. Bursztynowicz, Bieg terminów administracyjnym w czasie epidemii w postępowaniach w sprawie zgód inwestycyjnych, napisano m.in.: "Wreszcie, w (całym) okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a nie jedynie w okresie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest uprawniony do wniesienia sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia (uwzględnia to, słusznie, z jednej strony problemy kadrowe starostw powiatowych, ale z drugiej, po stronie, zgłaszającego nie zapewnia mu ochrony prawnej w zakresie szybkości rozpatrzenia jego zgłoszenia)."

W związku z tym proszę o odpowiedź:

1. Zgodnie z art. 15zzs ust. 8 pkt 2 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) - dalej u.s.r.c. dochodzi do zawieszenia/wstrzymania biegu terminów w postępowaniu zgłoszeniowym z ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. Postępowanie to nie jest postępowaniem administracyjnym, wiec nie ma do niego zastosowania art. 15zzs ust. 7 u.s.r.c., a jednocześnie brak jego odpowiednika odnośnie postępowania zgłoszeniowego.

W związku z tym, czy w tym okresie w ogóle dopuszczalne jest wydawanie sprzeciwów wobec dokonanych zgłoszeń budowlanych, skoro termin na rozpatrzenie tej sprawy w ogóle nie biegnie, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, a jednocześnie brak jest przepisu, wg którego czynności dokonane w tym postępowaniu są skuteczne?

Tzn. czy wydanie sprzeciwu w tym czasie jest bezskuteczne, a termin na jego wydanie biegnie dopiero od ustania stanu epidemii?

Czy należałoby w związku z tym zawiadamiać wnioskodawców, że organ zamierza wydać sprzeciw po ustaniu stanu epidemii, a strona musi powstrzymać się od wykonania zgłoszonych robót budowlanych, gdyż będą wykonane jako samowola?

2. Czy w związku z brzmieniem art. 15zzs ust. 8 u.s.r.c. dopuszczalne jest w ogóle rozpatrywanie zgłoszeń budowlanych, skoro nie biegnie termin na ich rozpatrzenie, a czynności dokonane w tym czasie nie są skuteczne (brak stosownego artykułu)?

3. Od której daty należy liczyć zawieszenie/wstrzymanie terminów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?