Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) - dalej u.o.o.ś. czas trwania konsultacji społecznych wskazano na 30 dni.

Od którego momentu powinno się rozpocząć odliczanie tych 30 dni?

Czy prawidłowe jest rozpoczęcie liczenia od momentu złożenia raportu?

Czy może dopiero od zakończenia postępowanie w sprawie ooś, kiedy jest dostępna cała dokumentacjach, tj. raport, uzupełnienia, postanowienia organów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?