Od którego momentu kończy się świadczenie pracy w charakterze home office, a zaczyna telepraca? - OpenLEX

Od którego momentu kończy się świadczenie pracy w charakterze home office, a zaczyna telepraca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy w trakcie rewizji regulaminu telepracy oraz pracy zdalnej. Obecnie w regulaminie posługujemy się pojęciem telepracy uzupełniającej jako określenie pracy zdalnej, ale chcemy sprawdzić inne nazewnictwo, aby nie budziło wątpliwość odnośnie rodzaju pracy, Zastanawiamy się nad wprowadzeniem home office dla określenia tego rodzaju pracy.

Czy pomimo tego, że Kodeks pracy nie przewiduje takiej formy, możemy wprowadzić takie nazewnictwo w wewnętrznym regulaminie?

Od którego momentu kończy się świadczenie pracy w charakterze Home office, a zaczyna telepraca?

Nasz regulamin przewidywał możliwość jeszcze przed pandemią do świadczenia pracy w formie home office trzy razy w tygodniu, po uprzedniej akceptacji przełożonego. W sezonie urlopowym zdarza się, że pracownicy kumulują te wartości, tak aby np. 2 tygodnie świadczyć pracę w formie home office.

Czy w takiej sytuacji należałby już zawszeć porozumienie odnośnie telepracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX