Od którego miesiąca należy zmienić decyzję dotyczącą odpłatności gminy i pensjonariusza za pobyt w DPS? - OpenLEX

Od którego miesiąca należy zmienić decyzję dotyczącą odpłatności gminy i pensjonariusza za pobyt w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca OPS przebywa w DPS-ie.

Część odpłatności za pobyt ponosi świadczeniobiorca (70% swojego dochodu, czyli zasiłek stały i pielęgnacyjny), drugą część zastępczo gmina. Odpłatność za DPS potrącana jest z przysługującego mu zasiłku stałego. Od sierpnia 2021 r. petent nabył prawo do świadczenia uzupełniającego w kwocie 500 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem nastąpiła w październiku 2021 roku.

Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją trafił do naszego Ośrodka w dniu 09.11.2021 roku. Oczywiste jest, że zmianie ulegnie decyzja dotycząca odpłatności za pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej w punktach, dotyczących kwoty odpłatności zarówno petenta jak i gminy (gminy zmaleje, petenta wzrośnie).

Nasze pytanie dotyczy kwestii zasiłku stałego i terminu, od kiedy należy zmienić odpłatność za DPS?

Czy OPS powinien zmienić decyzję dotyczącą zasiłku stałego, przysługującego stronie i potrącanej kwoty odpłatności za pobyt w DPS?

Jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Od którego miesiąca należy zmienić decyzję dotyczącą odpłatności gminy i pensjonariusza za pobyt w DPS?

Od października czy listopada (czyli momentu, w którym uzyskaliśmy informacje o przysługującym petentowi świadczeniu) 2021 roku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX