Od którego miesiąca będzie przysługiwał zasiłek rodzinny w pełnej wysokości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 26 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani ma przyznany zasiłek dla bezrobotnych od 22.01.2023 r. (na okres 3 miesięcy), wypłata za styczeń nastąpiła w lutym, za luty w marcu itd. Po przeliczeniu dochodu rodziny z uwzględnieniem dochodu uzyskanego z tytułu zasiłku PUP okazało się, że kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania zasiłku rodzinnego zostało przekroczone.

Od którego miesiąca należy zmienić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny (będzie wypłacany w obniżonej wysokości, tzw. złotówka za złotówkę)?

Zasiłek przysługuje do ok. 22 kwietnia z wypłatą za kwiecień w maju.

Od którego miesiąca będzie przysługiwał zasiłek rodzinny w pełnej wysokości?

Czy strona powinna złożyć nowy wniosek po zakończeniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czy wystarczy oświadczenie, a może należy zmienić decyzję z urzędu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX