Od kiedy zaczyna obowiązywać nowy regulamin wynagradzania nauczycieli ogłoszony przez organ prowadzący? - OpenLEX

Od kiedy zaczyna obowiązywać nowy regulamin wynagradzania nauczycieli ogłoszony przez organ prowadzący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 4 stycznia 2023 r. organ prowadzący ogłosił w Dzienniku Urzędowym nowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Od kiedy obowiązuje regulamin wynagradzania? Czy od 18 stycznia? Jak go stosować jeśli zmiana wysokości dodatków nastąpiła w trakcie miesiąca? Zmieniły się dodatki funkcyjne, za wychowawstwo, dla opiekunów stażu i mentorów. Czy zastosować wyższe dodatki dopiero od 1 lutego zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX