Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ma przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od lutego do lipca 2019 r.

Zarządca nieruchomości na początku maja poinformował, że nie jest na bieżąco opłacana należność za zajmowany lokal mieszkalny (brak wpłat za marzec i kwiecień). Świadczenie w tych miesiącach zostało wypłacone. Po otrzymaniu informacji zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego. Art. 7 ust. 11 ustawy o dodatkach mieszkaniowych nie precyzuje jednak, od jakiego miesiąca to wstrzymanie ma nastąpić.

Czy od miesiąca, w którym osoba po raz pierwszy nie dokonała opłat za mieszkanie (w tym przypadku od marca) czy też od miesiąca, w którym wpłynęła informacja do organu wypłacającego dodatek (w tym przypadku od maja)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?