Od kiedy wnioskującemu o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego przyznać prawo do tego świadczenia w oparciu o treść art. 15h ust.... - OpenLEX

Od kiedy wnioskującemu o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego przyznać prawo do tego świadczenia w oparciu o treść art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy covidowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca posiadał orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności ważne do 30 czerwca 2021 r.

Od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2022 r. uzyskał dodatek pielęgnacyjny z ZUS, w związku z czym, tutejszy organ nie przedłużył prawa do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie ww. orzeczenia.

Dnia 10 marca 2022 r. Pan otrzymał orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z ZUS, więc od kwietnia 2022 r. nie będzie otrzymywał dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

W związku z powyższym, pytanie brzmi:

1. Czy tutejszy organ od kwietnia 2022 powinien przyznać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów COVID-19 na podstawie orzeczenie ważnego do 30 czerwca 2021?

2. Czy z uwagi na fakt, iż orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z mocy prawa zostało przedłożone i jednocześnie Pan posiada orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy z ZUS i z tego tytułu ma wypłacaną rentę, można przyznać Panu świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawnym synem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX