Od kiedy uchylić prawo do zasiłku dla opiekuna?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.

Osoba 12.04.2019 roku zgłosiła do organu fakt otrzymania od dnia 01.03.2019 roku rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Decyzja wydania z datą 28.03.2019 r., odebrana 03.04.2019 r. Pierwsza wypłata nastąpiła w kwietniu za marzec i kwiecień.

Od kiedy uchylamy prawo do świadczenia i czy żądamy zwrotu świadczenia nienależnie pobranego za marzec i na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX