Od kiedy świadczenie wychowawcze jest świadczeniem nienależnie pobranym w przypadku zmiany zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych... - OpenLEX

Od kiedy świadczenie wychowawcze jest świadczeniem nienależnie pobranym w przypadku zmiany zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych nad dzieckiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy świadczenie wychowawcze jest świadczeniem nienależnie pobranym w przypadku zmiany zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych nad dzieckiem?

Ojciec dziecka do kwietnia 2022 r. pobierał w OPS świadczenie wychowawcze na syna w wys. 250 zł miesięcznie, zgodnie z wyrokiem rozwodowym, zgodnie z którym, dziecko przebywało pod opieką naprzemienną sprawowaną przez oboje rodziców. Dnia 10.05.2022 r. otrzymaliśmy informację o zmianie zarządzeń opiekuńczo-wychowawczych wobec ww. dziecka.

Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 22.02.2022 r. (prawomocne dnia 02.03.2022 r.) dziecko zamieszkuje wraz ze swoją matką (w innej gminie). Świadczenie za maj 2022 r. za zgodą strony nie zostało już wypłacone.

Od kiedy świadczenie wychowawcze jest świadczeniem nienależnie pobranym i za jaki okres należy żądać zwrotu:

1. za marzec i za kwiecień 2022 r.;

2. czy tylko za kwiecień 2022 r. (bo prawomocne 02.03.2022 r., więc marzec jeszcze po 250 zł dla każdego z rodziców);

3. czy żądać dodatkowych wyjaśnień, od kiedy faktycznie nie jest sprawowana opieka naprzemienna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX