Od kiedy rozporządzenie CLP w zakresie oznakowania opakowań produktów chemicznych, klasyfikacji substancji i zawartości kart... - OpenLEX

Od kiedy rozporządzenie CLP w zakresie oznakowania opakowań produktów chemicznych, klasyfikacji substancji i zawartości kart charakterystyki, obowiązuje dla substancji chemicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 maja 2015 r.
Autor odpowiedzi: Oleksyn-Wajda Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Od kiedy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. WE L 353 z 31.12.2008 r., s. 1) - dalej rozporządzenie CLP, w zakresie oznakowania opakowań produktów chemicznych, klasyfikacji substancji i zawartości kart charakterystyki, obowiązuje dla substancji chemicznych i od kiedy będzie obowiązywało dla mieszanin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?