Od kiedy przyznać zasiłek stały w sytuacji zmiany stopnia niepełnosprawności wstecz?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X do 31 stycznia 2015 r. uprawniony był w GOPS do zasiłku stałego na podstawie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie wydane do 31 stycznia 2015 r.). W dniu 9 stycznia 2015 r. złożył wniosek o wydanie nowego orzeczenia, w lutym 2015 r. stawał ponownie na komisji lekarskiej w PCPR i otrzymał lekki stopień niepełnosprawności, ale odwołał się od tego orzeczenia. W kwietniu 2015 r. stanął na komisji lekarskiej w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W maju 2015 r. otrzymał orzeczenie tego zespołu uchylające orzeczenie o stopniu lekkim, a uznające go za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowany od dnia 6 listopada 2013 r. (tj. od dnia kiedy miał przyznany pierwszy raz zasiłek stały w GOPS). Pan X w maju 2015 r. złożył w ośrodku wniosek o zasiłek stały.

Czy należy przyznać zasiłek stały od lutego i potraktować to jako kontynuację, w związku z z tym, że sprawa o wydanie orzeczenia toczyła się od lutego 2015 r., czy przyznać zasiłek stały od dnia złożenia wniosku w GOPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX