Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, które przebywa w rodzinnym domu dziecka składa opiekun prawny.

Jakich dokumentów należy wymagać od wnioskodawcy, oprócz zaświadczenia z sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, wniosku oraz orzeczenia o niepełnosprawności dziecka?

Ponadto, z orzeczenia wynika, iż wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka złożono w październiku 2019 r., a klient złożył przyrzeczenie w grudniu 2019 r.

W takim razie, od kiedy należy przyznać świadczenie?

Od października, czy od grudnia 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?