Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium RP wraz z rodziną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r.

PYTANIE

Od kiedy przyznać świadczenie wychowawcze obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium RP wraz z rodziną?

Wniosek o świadczenie wychowawcze złożony został dnia 30.12.2019 r., jednocześnie składając oświadczenie w tutejszym organie, iż również złożył wniosek o wydanie kary pobytu oraz wniósł o zawieszenie postępowania do czasu wydania tego dokumentu.

Postępowanie zostało przez organ zawieszone. Dnia 13.02.2020 r. strona dostarczyła decyzję wojewody orzekającą: zezwalam Panu V.P. na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP od dnia 05.02.2020 r. do dnia 09.01.2023 r. (takie same decyzje otrzymały matka dziecka oraz dziecko). Dnia 22.04.2020 r. pozyskano od wojewody kopię karty pobytu ww. wskazującą datę wydania na dzień 05.03.2020 r.

Od kiedy przyznać stronie prawo do świadczenia wychowawczego?

Od dnia 05.02.2020 r.?

Czy od daty wydania karty 05.03.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX