Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne matce na dziecko z powodu rezygnacji z zatrudnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy przyznać świadczenie pielęgnacyjne matce na dziecko z powodu rezygnacji z zatrudnienia?

Dziecko ur. 18.11.2020 r. Wniosek o wydanie orzeczenia złożono w 17.09.2021 r., orzeczenie wydano 09.12.2021 r., świadectwo pracy z dnia 01.11.2021 r., ostatni zasiłek macierzyński z ZUS wypłacony 17.11.2021 r. Do wniosku matka dołącza oświadczenie, iż dzień 31.10.2021 r. był jej ostatnim dniem pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX