Od kiedy powinno się ustalić nienależnie pobrane świadczenia 500+?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie 2019/21 wniosek na 500+ złożyła Pani, której przyznano świadczenie na dwoje dzieci. Na córkę od 01.09.2021 do 13.03.2021 i na syna od 01.09.2019 do 31.05.2021. W nowym okresie 2021/22 podczas weryfikacji wyniknęło, że Państwo są rozwiedzeni i podzielili się dziećmi (prawomocny wyrok rozwodowy z dnia 17.11.2020). Córka zamieszkała z ojcem, a syn z matką.

W związku z tym, wezwano Panią do złożenia wyjaśnień odnośnie sprawowania opieki nad córką w okresie 2019/21. Na wezwania zgłosiła się Pani i złożyła oświadczenie, że wraz z mężem ustalili, że Pani będzie nadal pobierać świadczenie na córkę, a pieniądze otrzymane z Programu 500+ będą spożytkowane na prawo jazdy i zakup samochodu.

Wystąpiono z prośbą o przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u matki i u ojca dziecka. Na ich podstawie ustalono, że od 04.06.2020 r. córka przebywa pod opieką ojca. Ojciec potwierdził podczas wywiadu poprzednio złożone oświadczenie matki, natomiast matka zmieniła zeznania i oświadczyła, że pieniądze przekazywała co miesiąc ojcu dziecka.

Oświadczenia w wywiadach były różne, nastąpiła zmiana w oświadczeniach, dlatego poproszono o przeprowadzenie kolejnego wywiadu środowiskowego u ojca dziecka, a matkę wezwano do złożenia wyjaśnień. Z wywiadu wynika, że od 04.06.2020 r. ojciec dziecka sprawuje nad nim opiekę. Zmienił jednak poprzednie oświadczenie odnośnie co do wykorzystania świadczenia 500+.

Ojciec dziecka stwierdził, że świadczenie było przekazywane co miesiąc do rąk własnych. Pani natomiast złożyła oświadczenie, że pieniądze były zbierane, a następnie przekazane ojcu dziecka na prawo jazdy. Państwo zmieniają za każdym razem oświadczenia co do przekazywania sobie świadczenia 500+ i jego wykorzystania.

Od kiedy powinno się ustalić nienależnie pobrane świadczenia 500+?

Co powinniśmy zrobić z różnymi oświadczeniami stron, czy mają one wpływ na ustalenie nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX