Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiadała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dwoma wylotami A i B. Co kwartał składane było za nie oświadczenie i wnoszona stosowna opłata. Planowana jest przebudowa infrastruktury na tym terenie, i w związku z tym przebudowa sieci kanalizacyjnej, w wyniku czego wylot B zostanie zastąpiony nowym wylotem C o większej średnicy. Wniesiono zatem o nowe pozwolenie wodnoprawne uwzględniające tę zmianę. Nowy wylot jednak jeszcze nie powstał. Wody Polskie już upominają się o opłatę za odprowadzanie wód na podstawie nowego pozwolenia.

Od kiedy powinniśmy zacząć składać kwartalne oświadczenia i wnosić opłatę - od momentu zakończenia budowy nowej sieci kanalizacji czy od momentu wydania decyzji o udzieleniu nowego pozwolenia wodnoprawnego?

Czy zasadna jest opłata za 3 wyloty, skoro faktycznie istnieją tylko 2 (obecnie A i B a w przyszłości A i C)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?