Od kiedy powinna być dokonana zmiana wysokości odpłatności za SUO, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kawaler prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, jest objęty wsparciem w formie specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania do 31.12.2023 r. W związku z waloryzacją z marca 2023 jego dochód za miesiąc marzec wzrósł o 250 zł netto.

OPS zmienia decyzję z 11.04.2023 i określa nową, wyższą stawkę godzinową za świadczone usługi od 01.05.2023, bo jest to świadczenie niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Natomiast w maju 2023 OPS będzie musiał zmienić kolejny raz decyzję w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 16 lutego 2023, które zaczyna obowiązywać od 01.05.2023 r.

Czy OPS zmieniając decyzję w maju 2023 zmienia odpłatności od czerwca 2023, jeśli to jest świadczenie niepieniężne?

Czy OPS dobrze interpretuje przepisy prawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX