Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W stanie faktycznym sprawy, która wpłynęła do OPS osoba ubiegająca o świadczenie pielęgnacyjne uzyskała na mocy orzeczenia sądu orzeczenie o niepełnosprawności dziecka. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne został złożony z zachowaniem 3 miesięcznego terminu, zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) przysługuje wyrównanie od miesiąca złożenia wniosku o niepełnosprawność.

Czy w sytuacji, gdy w ciągu 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności osoba ubiegająca się o świadczenie podjęła na 3 miesiące pracę zawodową, to należy jej wypłacić wyrównanie z pominięciem tych trzech miesięcy? Czy też bardziej poprawne byłoby ustalenie prawa na dzień złożenia wniosku, uchylenie tej decyzji i następnie ustalenie prawa od momentu ponownego przerwania pracy? Czy też ten fakt przerwy należałoby uznać za okoliczność, która przemawiałaby za ustaleniem prawa jedynie od dnia złożenia wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?