Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy wyda decyzję stwierdzającą nadpłatę w podatku od nieruchomości w związku z egzekucją administracyjną przeprowadzoną na podstawie tytułu wykonawczego z błędnie wskazanym numerem decyzji, z której wynika zobowiązanie oraz błędnie określonym dniem, od którego nalicza się odsetki. Nadpłaty podlegają oprocentowaniu.

Czy prawidłowe jest uznanie, że żaden przepis Ordynacji podatkowej nie wskazuje na początkowy termin naliczania oprocentowania w zaistniałej sytuacji?

Oprocentowanie tej nadpłaty jest więc nienależne (wprawdzie art. 78 § 3 pkt 3 OP odnosi się do oprocentowania nadpłaty w przypadku niedokonania jej zwrotu, ale wskazuje, że przepis ten dotyczy sytuacji złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty WRAZ ze skorygowanym zeznaniem, co nie ma miejsca w niniejszej sprawie; a art. 78 zawiera zamknięty katalog przypadków oprocentowania nadpłaty).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?