Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko, lat 13, na mocy wyroku Sądu z 27.11.2017 r. zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Obecnie jest wydany wyrok o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka - oczekuje na uprawomocnienie.

Czy należy się jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka rodzinie zastępczej, wniosek o ustalenie zapomogi został złożony do Ośrodka w dniu 22.11.2018 r. (to jest przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia wyroku o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej)?

Jak ustalić skład rodziny?

Czy jednorazowa zapomoga przysługuje wyłącznie opiekunowi prawnemu dziecka od momentu uprawomocnienia się wyroku o ustanowieniu opiekuna prawnego i kogo w takim przypadku podaje się w skład rodziny i czyje dochody należy uwzględnić?

Osoba, która przyjęła dziecko w rodzinę zastępczą, będzie jej opiekunem prawnym - pozostaje w związku małżeńskim i ma niepełnoletnie dzieci.

Jak rozumieć zapis ustawy art. 15b ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy (...) od dnia objęcia opieką dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?