Od kiedy nowo założona spółka z o.o. będzie zobowiązana przekazywać rejestry VAT w postaci JPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r.

PYTANIE

Od kiedy nowo założona spółka z o.o. będzie zobowiązana przekazywać rejestry VAT w postaci JPK?

Spółka powstała w listopadzie 2016 r. W dniu 31 grudnia 2016 r. zostanie do niej wniesiona aportem spółka jawna jako zorganizowane przedsiębiorstwo. W związku z tym, że spółka nie prowadziła działalności w ostatnich dwóch latach i jest spółką nową to zgodnie ustawą o swobodzie działalności gospodarczej nie sposób określić jej statusu.

Czy w związku z tym nie będzie miała obowiązku składania JPK za pierwszy rok prowadzenia działalności?

Czy jednak zgodnie z art. 109 ust. 3 u.p.t.u. spółka powinna oszacować przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowanych przez przedsiębiorcę czyli np. po pierwszym skończonym miesiącu prowadzenia działalności – czyli po styczniu 2017 r.?

Wtedy też spółka zatrudni pierwszych pracowników.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access