Od kiedy należy zmienić decyzję w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient korzysta z pomocy społecznej w zakresie usług opiekuńczych. Od października 2019 r. Klient ma przyznane świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, przy czym pierwsza wypłata w/w świadczenia zostanie wypłacona w grudniu 2019 r. wraz z wyrównaniem - informacje uzyskane podczas wywiadu rodzinnego przeprowadzonego w listopadzie 2019 r. Od kiedy należy zmienić decyzję w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access