Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani miała przyznane świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2019/2020.

W styczniu 2020 r. dostarczyła umowę męża zawartą na czas określony od stycznia 2020 r. do 04-04-2020 r. MOPS wezwał stronę do przedłożenia zaświadczenia/oświadczenia o uzyskanym dochodzie za luty 2020 r., ponieważ strona w wyznaczonym terminie tego nie zrobiła, więc wstrzymaliśmy wypłatę świadczeń rodzinnych od marca 2020 r. (strona została poinformowana). W dniu 14-05-2020 r. Pani przedłożyła świadectwo pracy męża, na podstawie którego wynika, że pracował do 04-04-2020 r.

Co z dalszą wypłatą świadczeń rodzinnych?

Czy wznawiam wypłatę tylko pismem informując stronę, i wypłacam od maja 2020 r., a co z marcem i kwietniem?

Jak ustosunkować się do tych poprzednich miesięcy, czy należy zmienić decyzję?

Czy skoro wstrzymaliśmy pismem, to tak zostawić bez zmian, a od maja wznowić wypłatę, informując stronę pismem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?