Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 29 kwietnia 2019 r. został złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Do ww. wniosków zostało doręczone zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Czy dochód z tytułu zatrudnienia w związku z udzielonym urlopem wychowawczym należy utracić od miesiąca kwietnia 2019 r., czy od miesiąca maja 2019 r.?

Czy dochód uzyskany po zakończonym urlopie wychowawczym będzie za miesiąc czerwiec 2019 r. czy lipiec 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?