Od kiedy należy ustalić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeśli spełnione są pozostałe warunki? - OpenLEX

Od kiedy należy ustalić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeśli spełnione są pozostałe warunki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w poniższej sprawie: Kobieta złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem stałej opieki nad niepełnosprawną matką.

Niepełnosprawna legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o wydanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności został złożony dnia 14.01.2019 r.

Orzeczenie o znacznym stopniu wydano 06.02.2019 r., a wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego do tutejszego Ośrodka został złożony dnia 22.02.2019 r. Znaczny stopień niepełnosprawności datuje się od 14.01.2019 r., a niepełnosprawności nie da się ustalić. Niepełnosprawna wcześniej nie legitymowała się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, ani orzeczeniem o innym stopniu niepełnosprawności.

Od kiedy w powyższej sprawie, należy ustalić prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeśli spełnione są pozostałe warunki?

Od 14.01.2019 r. czy od 01.01.2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?