Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka pobiera świadczenie wychowawcze na syna od lipca 2019 r. W dniu 24 kwietnia 2020 r. wpłynęło do naszego Ośrodka postanowienie z dnia 19 września 2019 r. Sądu Okręgowego o zmianie miejsca pobytu dziecka - każdorazowo przy miejscu zamieszkania ojca oraz ustaleniu alimentów płatnych przez matkę na rzecz dziecka. W dniu 20 kwietnia 2020 r. Klientka dostała ostatnią wypłatę świadczenia. Postanowienie stało się prawomocne z dniem 2 kwietnia 2020 r. Do tej pory dziecko przebywało z klientką.

Od kiedy należy uchylić prawo do świadczenia?

Czy świadczenie wypłacone za kwiecień jest nienależnie pobrane?

Ojciec dziecka złożył w kwietniu 2020 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dziecko do właściwego, ze względu jego miejsca zamieszkania, Ośrodka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?