Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Latos - Miłkowska Monika
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2015 r. firma wprowadza nowy UZP, w którym jedną z głównych zmian jest zasada naliczania stażu do wypłaty nagrody jubileuszowej. W obecnie obowiązującym układzie zaliczany jest staż ogólny, czyli poza firmą i w naszej firmie (minimum 15 lat stażu ogólnego i 5 lat przepracowane w firmie - inna jest tylko podstawa do wyliczenia wysokości nagrody). W nowym układzie do nagrody jubileuszowej będzie się liczył tylko staż w naszej firmie (minimum 15 lat). Układ wejdzie w życie z dniem 1 września 2015 r. Jest dwóch pracowników, którzy zgodnie z zasadą naliczania stażu do nagrody jubileuszowej w nowym UZP nabyliby uprawnienia do nagrody jubileuszowej za staż 20 lat w marcu 2015 r. i za staż 35 lat w maju 2015 r.

Czy w związku z tym iż układ wejdzie w życie po dacie nabycia przez nich uprawnień do wypłaty nagrody mają oni prawo do odwołania się do przepisów nowego UZP i żądania wypłaty nagrody jubileuszowej?

Czy w związku z tym, iż układ wejdzie dopiero we wrześniu to będzie obowiązywał tylko w stosunku do tych pracowników, którym taki staż wypadnie we wrześniu lub w dalszych miesiącach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?