Od kiedy należy przyznać zasiłek stały, od daty złożenia wniosku czy od daty wydania orzeczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan złożył pierwszy raz wniosek o przyznanie zasiłku stałego w dniu 17.01.2024 r.

Wniosek do komisji o ustalenie stopnia niepełnosprawności został złożony 7.12.2023 r. i od tego dnia ustalony został stopień niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane 8.01.2024 r. Pan posiada również orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika ZUS z dnia 17.01.2024 r., a powstała niezdolność od 9.11.2023 r.

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały?

Od daty złożenia wniosku, tj. 17.01.2024 r., czy od daty wydania orzeczenia, tj. 8.01.2024 r., czy od pełnego miesiąca z uwagi, iż stopień niepełnosprawności został ustalony 7.12.2023 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX