Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani urodziła pierwsze dziecko w dniu 14.06.2016 r. (w zatrudnieniu do 14.06.2016 r. ). ZUS przyznał zasiłek macierzyński przysługujący po utracie zatrudnienia na okres od 15.06.2017 r. do 12.06.2017 r. na dziecko pierwsze. Pani rodzi drugie dziecko 18.03.2017 r. W dniu 13.06.2017 r. Pani rejestruje się w urzędzie pracy i nabywa prawo do zasiłku dla bezrobotnych od dnia 13.06.2017 r. W dniu 21.06.2017 r. Pani składa wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na drugie dziecko.

Od kiedy należy przyznać świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko?

Czy po utracie pobierania zasiłku macierzyńskiego z ZUS pobieranego do 12.06.2017 r., czyli od 13.06.2017 r., czy od 1.06.2017 r. i czy powinno być umniejszone o zasiłek dla bezrobotnych pobierany w PUP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?