Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne, od dnia złożenia wniosku w orzecznictwie, czy od dnia zaprzestania... - OpenLEX

Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne, od dnia złożenia wniosku w orzecznictwie, czy od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Ojciec dziecka składa wniosek o świadczenie pielęgnacyjne dnia 31.03.2020 r. Do wniosku dołącza orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane 05.03.2020 r. (data złożenia wniosku w orzecznictwie dnia 20.02.2020 r.) ze wskazaniami - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jednocześnie we wniosku Strona oświadcza, że od 1 marca 2020 r. zaprzestała prowadzenia gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie. Ponadto, organ z urzędu posiada wiedzę, że ojciec dziecka dnia 24.03.2020 r. zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.

1. Od kiedy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

Od dnia złożenia wniosku w orzecznictwie tj. 20.02, czy od dnia zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, tj. od 25.03?

2. Czy w sentencji decyzji należy przyznawać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno-rentowe?

3. Co w sytuacji, jeśli rodzic oświadcza, że rezygnuje z prowadzenia gospodarstwa rolnego, ale jest właścicielem ziemi (4 ha) i w dalszym ciągu chce korzystać z unijnych dopłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX