Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lachiewicz Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy należy naliczać odsetki dotyczące opłaty za pobyt w pieczy zastępczej?

Jak ustalić odsetki od opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?

Opłatę w decyzji ustalono za okres poprzedzający dzień wydania decyzji oraz kilka okresów po wydaniu decyzji. Opłaty nie zostały wniesione w wyznaczonym terminie.

W jaki sposób naliczyć należne odsetki?bg

Art. 193 ust. 7a wskazuje iż naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja ustalająca opłatę stała się ostateczna.

Kiedy dla przyszłych okresów ustalonych w decyzji stanie się ona ostateczna, czy ma tutaj znaczenie wyznaczony w decyzji termin wniesienia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej?

Czy wobec powyższego odsetki za wskazany okres będą liczone od jednego terminu dla kilku różnych okresów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?