Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba nabyła pojazd w dniu 16.04.2020 r.

Czy termin 180 dni (art. 78 ust. 2 pkt 1 prawo o ruchu drogowym w zw. z art. 31i ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) będzie liczony od dnia nabycia, czyli 16.04.2020 r., czy od 24.05.2020 r., kiedy terminy zostały odwieszone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?