Od kiedy możliwe jest ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie w poniższej sprawie:

Kobieta dnia 10 lipca skończy 75 lat. Nie jest uprawniona do żadnych świadczeń emerytalno – rentowych, a tym samym nie uzyska dodatku pielęgnacyjnego z tytułu ukończenia 75 roku życia. Osoba będzie mogła ubiegać się w tutejszym Ośrodku o zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 roku życia.

Czy w powyższej sytuacji, kobieta będzie mogła złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w lipcu br. i otrzymać tym samym zasiłek od lipca?

Czy wniosek powinien zostać złożony dopiero w sierpniu 2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX