Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani posiadała ustalone prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków na dziecko (pół roczku), którego ojciec dziecka jest nieznany do lutego 2020 r., gdyż od miesiąca marca 2020 r. prawo to zostało uchylone, ze względu na przekroczenie dochodu (uzyskanie świadczenia rodzicielskiego). Pani posiada jeszcze jedno dziecko (w wieku 2 lat), na które nie ubiega się o zasiłek rodzinny, gdyż nie ma zasądzonych alimentów na to dziecko. Dziecko to zostało tylko wpisane w skład rodziny (łącznie 3 osoby w rodzinie).

W miesiącu kwietniu 2020 r. złożyła wniosek ponowny o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na młodsze dziecko, dołączając do wniosku potwierdzenie, że złożyła 20.04.2020 r. do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności o ustalenie niepełnosprawności na dziecko starsze (wchodzące tylko w skład rodziny), oświadczając, że złożyła ponownie wniosek, gdyż po uzyskaniu orzeczenia, kryterium dochodowe rodzinny ulegnie podwyższeniu.

Czy w przypadku wydania w miesiącu maju czy czerwcu, orzeczenia o niepełnosprawności z PZON, kryterium dochodowe rodziny będzie zwiększone do 764 zł jako kryterium z dzieckiem legitymującym się o niepełnosprawności (będące tylko w składzie rodziny) od miesiąca kwietnia 2020 r., czy będzie możliwe przyznanie świadczeń od miesiąca kwietnia 2020 r., czy dopiero od miesiąca, w którym zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?