Od kiedy liczony jest termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 4 maja wpłynęła informacja do organu, że strona uzyskuje dochód, którego nie wykazała w momencie przyznania świadczenia, na tej podstawie w dniu 20 maja zostało wszczęte postępowanie.

Strona odebrała zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 22 maja.

Od kiedy jest liczony termin załatwienia sprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX