Od kiedy będzie przysługiwał pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowy urlop? - OpenLEX

Od kiedy będzie przysługiwał pracownikowi niepełnosprawnemu dodatkowy urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 czerwca 2011 r. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (u.r.o.n.), został dodany art. 20c precyzujący, że uprawnienia pracownicze określone w rozdziale 4 u.r.o.n. (w tym prawo do dodatkowego urlopu) przysługują osobie niepełnosprawnej odpowiednio od dnia, od którego została wliczona do stanu zatrudnienia niepełnosprawnych.

W jakiej zależności pozostaje to do art. 19 ust. 1 zd. 2 u.r.o.n., w którym jest zapisane, że prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności (znacznego lub umiarkowanego).

Jeżeli pracownik w czerwcu 2011 r. dostarczy pracodawcy orzeczenie z dnia 1 czerwca 2011 r. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, to w którym dniu nabędzie prawo do pierwszego urlopu dodatkowego?

A kiedy nabędzie prawo do pierwszego urlopu pracownik, który orzeczenie z dnia 18 kwietnia 2011 r. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dostarczył pracodawcy w dniu 11 maja 2011 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?