Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

U pracodawcy do dnia 31 grudnia 2019 r. pracownik administracyjny miał ustalone wynagrodzenie zgodnie z ZUZP w wysokości: 1570 zł brutto plus dodatek stażowy plus dodatek wyrównawczy do minimalnego wynagrodzenia - co dawało łącznie wysokość minimalnej płacy. Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło do kwoty 2600 brutto. Pracodawca ustalił wynagrodzenie w sposób następujący: płaca zasadnicza 2200 zł plus dodatek wyrównawczy do kwoty 2600 zł brutto oraz dodatek stażowy.

Od jakiej kwoty należy wypłacać dodatek stażowy - od kwoty 2200 brutto czy też od kwoty minimalnego wynagrodzenia 2600 brutto?

Jako zadający pytanie mam świadomość, że sposób ustalonego wynagrodzenia nie jest prawidłowy, bowiem dodatek wyrównawczy nie powinien być składnikiem stałym wynagrodzenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?