Od jakiej kwoty należy naliczyć odsetki od niezapłaconych rat kary pieniężnej? - OpenLEX

Od jakiej kwoty należy naliczyć odsetki od niezapłaconych rat kary pieniężnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od jakiej kwoty prawidłowo naliczyć odsetki od niezapłaconych rat 6788,00 zł czy 6660,00 zł?

Jesteśmy jednostką budżetową - Sanepid. W roku 2021 na wniosek dłużnika wydaliśmy decyzję o rozłożeniu na raty kary pieniężnej zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej. Zadłużenie zostało rozłożenie na trzy raty. Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej ustalono termin spłat poszczególnych rat. Następnie naliczono opłatę prolongacyjną (art. 57 Ordynacji podatkowej). Dłużnik wpłacił pierwszą ratę, a kolejnych dwóch nie zapłacił. Pozostała do zapłaty należność główna w kwocie 6660,00 zł oraz opłata prolongacyjna 128,00 zł. W myśl art. 259 § 1 i 1a Ordynacji podatkowej w razie niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona zaległość, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległości – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności (§ 1). Jednakże w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie została rozłożona zaległość, następuje z mocy prawa (czyli automatycznie, bez potrzeby wydawania jakiejkolwiek innej decyzji) wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty w zakresie wszystkich niezapłaconych rat (§ 1a).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX