Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona od lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. jest uprawniona do świadczenia rodzicielskiego, pomniejszonego o pobierany zasiłek dla bezrobotnych, pomniejszony o zaliczkę na podatek. Decyzja przyznająca stronie to świadczenie została oparta m.in. na zaświadczeniu urzędu pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych według stanu na dzień wystawienia tego zaświadczenia. Po wydaniu decyzji w sprawie świadczenia rodzicielskiego nastąpiły jednak zmiany kwot pobieranego przez stronę zasiłku dla bezrobotnych, o których strona poinformowała dopiero w lutym 2019 r., a tutejszy organ pozyskał w związku z tym stosowną informację z PUP w marcu 2019 r. W wyniku tej weryfikacji stwierdzono, że kwota zasiłku dla bezrobotnych zmieniła się już od października 2019 r. i jest niższa niż poprzednio ustalono. W tej sytuacji, należy dokonać zmiany decyzji przyznającej stronie świadczenie rodzicielskie na korzyść strony (będzie ono wyższe niż dotychczas).

Od jakiej daty zmienić decyzję ustalającą prawo strony do świadczenia rodzicielskiego, czy od października 2018 r. (art. 32 ust. 1a i 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych)?

Czy też od lutego 2019 r. (miesiąc zgłoszenia zmiany przez stronę, a tym samym zawnioskowania o zmianę decyzji) i w jakim trybie (art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych pozwala na zmianę decyzji na bieżąco)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację