Od jakiej daty zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zleceniobiorca w dniu 23.08.2022 r. złożył pracodawcy oświadczenie, wypełnione z datą 10.08.2022 r., wnioskując o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Obowiązek ubezpieczeń społecznych (obowiązkowych) powstał 10.08.2022 r. zatem zleceniobiorca zostanie zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych bez zachowania terminu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych.

Od jakiej daty zleceniodawca ma obowiązek zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w opisanej wyżej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX