Od jakiej daty wyznaczyć termin płatności zaległej należności karnej? - OpenLEX

Od jakiej daty wyznaczyć termin płatności zaległej należności karnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

ZDP w dniu 22 maja 2018 r. wydał decyzję (1) nakładającą karę pieniężną za zajecie pasa drogowego bez zgody zarządcy. Decyzję doręczono stronie w dniu 5.06.2018r. W dniu 18.06.2018 r. wpłynęło odwołanie Strony do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wnoszące o uchylenie ww. decyzji. SKO 14.09.2019 r. po rozpatrzeniu ww. odwołania Strony, w dniu 14.09.2018r. wydało decyzję (2) utrzymująca zaskarżoną decyzję ZDP w mocy i orzekło, że ww. decyzja jest ostateczna. Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję (2) Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14.09.2018 r. Dnia 28.02.2019 r. WSA po rozpoznaniu skargi Strony w przedmiocie wymierzenia kary za zajęcie pasa drogowego, oddalił skargę Strony. Wyrok WSA stał się prawomocny z dniem 18.05.2019 r.

Od jakiej daty wyznaczamy termin płatności zaległej należności karnej? Jak liczymy w opisanym przypadku odsetki za zwłokę? Czy stosujemy i jak zapisujemy przerwy w naliczaniu tych odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX