Od jakiej daty w tej sytuacji należałoby liczyć odsetki od weksla w wezwaniu do wykupu weksla z tytułu zawartej umowy pożyczki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2023 r.
Autor odpowiedzi: Habryn-Chojnacka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 2 października 2013 r.

PYTANIE

Przedsiębiorcy zawarli między sobą umowę pożyczki. Pożyczkobiorca ustanowił prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla własnego. W umowie pożyczki jest zapis, że w razie niespłacenia przez Pożyczkobiorcę pożyczki Pożyczkodawca ma prawo postawienia pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności w terminie określonym w wezwaniu. Następnie pożyczkobiorca spłacił tylko część pożyczki, wobec czego Pożyczkobiorca wysłał wezwanie do zapłaty z informacją o postawieniu pozostałej do spłaty pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności i wezwał do zapłaty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Wezwanie to jednak nie zostało wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,(i upłynął termin składania reklamacji na poczcie - w sprawie daty dostarczenia przesyłki.)

Od jakiej daty w tej sytuacji należałoby liczyć odsetki od weksla w wezwaniu do wykupu weksla z tytułu zawartej umowy pożyczki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX