Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od kiedy należy przyznać SZO w przypadku utraty zasiłku chorobowego z ZUS?

Wnioskodawca składa wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad siostrą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wniosek został złożony w dniu 12 sierpnia 2015 r. wraz z wymaganymi dokumentami. Osoba ubiegająca się o SZO w poprzednim okresie pracowała zawodowo od 5 maja do 1 lipca 2015 r., w załączeniu świadectwo pracy. Następnie do dnia 4 sierpnia 2015 r. pobierała zasiłek chorobowy z ZUS z powodu choroby - w załączeniu zaświadczenie z ZUS.

Czy w związku z powyższym należy przyznać SZO od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, tj. w tym przypadku od dnia 1 września 2015 r. zgodnie z art. 24 ust. 6 u.ś.r.?

Pozostałe wymogi zostały spełnione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?