Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2016 r.

PYTANIE

Kobieta złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ w dniu 14 lipca 2016 r. Mąż kobiety pracował do 2 lipca 2016 r., czyli na dzień składania wniosku tego dochodu już nie było.

Czy utrata powinna być traktowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu tj. - miesiąca sierpnia?

Czy świadczenie przyznać od miesiąca lipca, czy od miesiąca sierpnia?

Jak interpretować art. 7 ust. 1 ustawy o pomocy państwa ..."W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego".

Czy w opisanej sytuacji świadczenie należy przyznać dopiero od sierpnia, pomimo, że kobieta na dzień składania wniosku tego dochodu już nie miała, czy też od lipca?

Zarówno art. 18 ust. 5 jak i art. 7 ust. 1 ustawy o pomocy państwa... dotyczy ustalania prawa do świadczenia wychowawczego.

Czy ma znaczenie tutaj data złożenia wniosku, jeżeli na dzień składania wniosku tego dochodu już nie ma to ustalając dochód za lipiec nie widzimy go?

Czy utracić ten dochód od miesiąca sierpnia i nie przyznać za miesiąc lipiec, gdyż przekracza dochód?

Przepis art. 18 ust. 5 w razie utraty dochodu prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Jak odnieść się do drugiej części art. 18 ust. 5 tj. nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację