Od jakiej daty należy wypłacać wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym? - OpenLEX

Od jakiej daty należy wypłacać wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2018 r.

PYTANIE

W nawiązaniu do poprzedniego pytania, które Ośrodek skierował oraz wydanej opinii odnośnie wynagrodzenia dla opiekuna, prosimy o doprecyzowanie, od jakiej daty należy wypłacać wynagrodzenie?

Państwo w odpowiedzi piszecie, że od dnia wskazanego w prawomocnym postanowieniu Sądu.

Jednak co w sytuacji, gdy postanowienie zawiera jedynie informację dotyczącą wysokości kwoty miesięcznego wynagrodzenia, a nie od jakiego dnia Sąd przyznał opiekunowi wynagrodzenie?

Mamy jedynie datę wydania postanowienia, w tym przypadku 6 czerwca 2018 r. oraz datę uprawomocnienia i wykonalności 28 czerwca 2018 r.?

Ponadto prosimy o udzielenie informacji, czy to świadczenie jest podzielne?

Prosimy i wydanie opinii, od kiedy tutejszy Ośrodek powinien wypłacać wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym?

Zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 6 czerwca 2018 r. opiekunowi prawnemu przyznano wynagrodzenie za opiekę nad ubezwłasnowolnionym. Orzeczenie powyższe jest prawomocne i wykonalne 28 czerwca 2018 r. Natomiast opiekun prawny zwrócił się do tutejszego Ośrodka z wnioskiem o wypłacanie wynagrodzenia za opiekę ze środków publicznych w dniu 29 czerwca 2018 r.

Od jakiej daty należy wypłacać wynagrodzenie?

Czy to świadczenie jest podzielne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX