Od jakiej daty możliwe jest przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym... - OpenLEX

Od jakiej daty możliwe jest przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka złożyła w dniu 11.02.2022 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Do wniosku dołączyła orzeczenie o niepełnosprawności wydane dnia 21.12.2021 r. (data złożenia wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka 09.12.2021 r.).

Niepełnosprawność dziecka istnieje od urodzenia. Do dnia 11.02.2022 r. wnioskodawczyni uczestniczyła w kursie organizowanym przez Centrum Integracji Społecznej i realizowała umowę Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.

Czy przyznając stronie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego należy przyznać świadczenie od 12.02.2022 r., czy od 01.12.2021 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX