Od jakiej daty lekarz jest lekarzem specjalistą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od jakiej daty powinniśmy zmienić lekarzowi wynagrodzenie i stanowisko na starszego asystenta?

Czy możemy zmienić od 1.06.2020 r., skoro lekarz dostarczył pod koniec czerwca dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej a data wydania dyplomu to 3.06.2020 r.?

Czy powinniśmy zmienić dopiero od 1.07.2020 r., tj. następnego pełnego miesiąca po otrzymaniu dyplomu?

Lekarz twierdzi, że lekarzem specjalistą jest od dnia złożenia Państwowego Egzaminu Specjalistycznego, tj. od dnia 11.03.2020 r. Dyplom wydany był 3.06.2020 r., w treści dyplomu jest odesłanie do art. 16 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 567), w którym jest zapis że "Lekarz, który wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r., uzyskuje tytuł lekarza specjalisty w danej dziedzinie medycyny pod warunkiem, że: 1) złożył z wynikiem pozytywnym część testową Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny; 2) część ustna Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w tej dziedzinie medycyny nie odbyła się do dnia 31 maja 2020 r.".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX