Od jakiego terminu powinna być naliczana opłata prolongacyjna w przypadku rozłożenia na raty dotacji niewykorzystanej do końca... - OpenLEX

Od jakiego terminu powinna być naliczana opłata prolongacyjna w przypadku rozłożenia na raty dotacji niewykorzystanej do końca roku oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Opłatę prolongacyjną dotyczącą rozłożenia na raty oblicza się na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2021 r. poz. 703), a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach § 11. Opłata prolongacyjna jest naliczana w przypadku: 1) wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty zapłaty podatku - od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku; 2) wydania decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej - od dnia następującego po dniu, w którym złożono podanie w tej sprawie. Decyzja Starosty z dnia 11.10.2021 r. w sprawie zwrotu dotacji została odebrana przez organ prowadzący szkołę w dniu 13.10.2021 roku. W decyzji określony był termin zwrotu dotacji wraz z odsetkami w ciągu 15 dni od dnia doręczenia decyzji. W dniu 25.10.2021 r. organ prowadzący szkołę zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie na raty należności. Odsetki w wysokości określonej jak dla należności podatkowych, zostały ustalone dla dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od dnia przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego kwot wymienionych w decyzji Starosty z dnia 11.10.2021 r. do dnia złożenia wniosku o rozłożenie na raty, czyli do dnia 25.10 2021 r. Odsetki w wysokości określonej jak dla należności podatkowych, zostały ustalone dla dotacji niewykorzystanej do końca roku 2020 tj. zwróconej po terminie począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu czyli od dnia 1.02.2021 roku do dnia złożenia wniosku o rozłożenie na raty, czyli do dnia 25.10 2021 r.

Od jakiego terminu powinna być naliczana opłata prolongacyjna w przypadku rozłożenia na raty dotacji niewykorzystanej do końca roku oraz dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX